آخرین زندانی جنگ جهانی دوم پس از ۶۹ سال آزاد شد

آخرین زندانی جنگ جهانی دوم پس از ۶۹ سال آزاد شد

آخرین زندانی جنگ جهانی

پالاما>>>عکس>>عکس های خفن>راین هارد کونزه ۸۴ ساله در سن ۱۴ سالگی در ژانویه ۱۹۴۵ توسط نیروهای شوروی در نبرد برلین، دستگیر شد، و برای ۶۹ سال در اردوگاه های مختلف شوروی و روسیه برای کار اجباری در بازداشت بود . بیش از ۳ میلیون آلمانی به اسارت گرفته شده برای بازسازی شوروی مجبور به کار شدند . اسرای آلمانی در سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۶ آزاد شدند اما کونزه در ژانویه ۲۰۱۴ آزاد شد .

آخرین زندانی جنگ جهانی دوم پس از ۶۹ سال آزاد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.