کشف کوسه ای عجیب و غول پیکر در سواحل پاکستان

کشف کوسه ای عجیب و غول پیکر در سواحل پاکستان

موجود دریایی غول پیکر

پالاما>>>عکس>>عکس های خفن>کشف کوسه ی ۱۵ تنی به طول ۱۱ متر در آبهای پاکستان

به گزارش کراچی این موجود غول پیکر بیشتر شبیه موجوادات منقرض شده در ۲۰ میلیون سال قبل میباشد . نکته هایز اهمیت در مورد کوسه این بود که هنوز کاملا رشد نکرده بود که در دام ماهیگران اسیر میشود . کارشناسان میگویند با این ابعاد , رشد او تا وزن ۳۰ تن و طول ۲۰ متر هم ممکن بوده 

موجود دریایی غول پیکر

موجود دریایی غول پیکر در مجموع ۲۷۶ دندان در فک خود  داشت و بزرگترین دندان اندازه گیری شده کوسه ۱۵ سانتی متر است .

موجود دریایی غول پیکر

کشف کوسه ای عجیب و غول پیکر در سواحل پاکستان

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.