مجموعه اس ام اس های عاشقانه جدید زمستان ۹۴

مجموعه اس ام اس های عاشقانه جدید زمستان ۹۴

مجموعه اس ام اس های عاشقانه جدید زمستان 94

پالاما>>>اس ام اس>>اس ام اس عاشقانه>سری جدید جملات احساسی و اس ام اس های عاشقانه

دیوانه نیستم !
فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

اس ام اس عاشقانه روزاس ام اس عاشقانه ۹۴

چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری . . .

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

برای پیش تو بودن “بلیط” لازم نیست
مرور قصه ی دل کافی ست . . .

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند !
چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . .

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید  !

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

نمیپرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم / ولی من هر کجا باشم ، خیالت را به سر دارم .

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

از لحظه ای که چشم باز میکنم
کار شروع میشود
نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن
قلب … چشم … گوش …
مبادا ذره ای
از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . !

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

همه دردم این بود
عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست
همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

نزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منی . . .

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

یوسف و زلیخا را بی خیال !
من
در آغوش  همین پیراهن  یادگاری
هزار سال جوان تر میشوم . . . !

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

پنداشتی که چون ز تو بگسستم /  دیگر مرا خیال تو در سر نیست
اما چه گویمت که جز این آتش /  بر جان من شراره ی دیگر نیست . . .

اس ام اس عاشقانه روز-اس ام اس عاشقانه ۹۴

برایت مینویسم دوستت دارم
میدانم که نمیدانی
ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .

مجموعه اس ام اس های عاشقانه جدید زمستان ۹۴

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.