جملات زیبا و اس ام اس عاشقانه غمگین ۹۵

جملات زیبا و اس ام اس عاشقانه غمگین ۹۵

جملات زیبا و اس ام اس عاشقانه غمگین 95

نشسته ام ، کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی
عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت
و تو حتی نمیگویی
جـــــــــانم . . .

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

با تو زیر بارانم ، چتر برای چه ؟ خیال که خیس نمی شود !

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت
و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم . . .

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

دوستی ها کمرنگ ، بی کسی ها پیداست / راست گفتی سهراب ، آدم اینجا تنهاست . . .

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

چه رسم تلخی ست
تو ، بی خبر از من و تمام من ، درگیر تو !

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

دیشب که باران آمد … میخواستم سراغت را بگیرم …
اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی . . .

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

دیکتاتور
تویی و آغوشت !
که هر بار
مرا تسلیم می کند . . . !

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

روی کفنم بنویسید
موریانه ها
زهرمارتان
این تن که می خورید
حسرت شیرین بود
که خاک به آغوش کشید !

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

مستانه هایم شروع می شود
آن گاه که گیسوهایت را در شراب، جلا می دهی

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

آنقدر میوه های سمپاشی شده به خوردمان دادند
که این روزها
با حرف هایمان هم ، آدم می کشیم . . .

اس ام اس عاشقانه و احساسی ۲۰۱۶

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی
و من بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . . !

جملات زیبا و اس ام اس عاشقانه غمگین ۹۵

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.