اس ام اس های تنهایی و دلتنگی جدید

اس ام اس های تنهایی و دلتنگی جدید

در آن لحظه که به شدت احساس تنهایی میکنی ، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکنه

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

سالها بگذشته از میلاد من کی یکی مردانه باشد یاد من

منو یک تنهایی و یک شمع روشن خدایا نکند باد بیاید

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

خدایا عاصی و خسته به درگاه تو رو کردم

نماز عشق را آخر به خون دل وضو کردم

دلم دیگر به جان آمد در این شبهای تنهایی

بیا بشنو تو فریادی که پنهان در گلو کردم

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

در تمام عمرم جز تنهایی و تفکر و غم و عشق ، سرگرمی ای نداشته ام !

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

پناهم میدهی امشب ؟ میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان در آن آغوش نورانی ، پناهم میدهی امشب ؟

دل و دین در کف یغما و من تنها در این هنگام روحانی ، پناهم میدهی امشب

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

چه کسی میداند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی ؟ چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟ پیله ات را بگشا تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

تحمل تنهایی از گدایی دوست داشتن آسانتر است ، تحمل اندوه از گدایی همه ی شادی ها آسانتر است

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

خداوندا تو تنهای منم تنهای تنها ، تو یکتایی و بی همتا ولی من نه یکتایم نه بی همتا ، فقط تنهای تنهایم و محتاج نگاه تو

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

اگه با تنهایی و غم تموم بشه عمرم , بدون که تو رو فراموش نمیکنم عمرا

متن تنهایی و دلتنگی,جملات تنهایی و دلتنگی جدید

زندگی چون قفس است ، قفسی تنگ پر از تنهایی ، و چه خوب است دم غفلت آن زندان بان ، و سپس بال و پر عشق گشودن ، بعد از آن هم پرواز

اس ام اس های تنهایی و دلتنگی جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.