حیوانات عجیب و غریب دنیا که تاکنون ندیده اید + عکس

حیوانات عجیب و غریب دنیا که تاکنون ندیده اید + عکس

حیوانات عجیب و غریب دنیا که تاکنون ندیده اید + عکس

پالاما>>>عکس>>عکس حیوانات>تصاویر دیده نشده از حیوانات عجیب و غریب

خفاش ماهی لب قرمز » در جزایر گالاپاگوس، زندگی میکند و با استفاده از باله های سینه ای خود در کف اقیانوس حرکت میکند .

حیوانات عجیب الخلقه , حیوانات عجیب غریب , موجودات عجیب و غریب

مورچه پاندا » این مورچه در شیلی زندگی میکند و نیش کشنده و خطرناکی دارد .

حیوانات عجیب الخلقه , حیوانات عجیب غریب , موجودات عجیب و غریب

مرغ مگس خوار شاپرکی

حیوانات عجیب الخلقه , حیوانات عجیب غریب , موجودات عجیب و غریب

طوطی ماهی آبی رنگ » این ماهی به رنگ آبی روشن را می توان در آب های اقیانوس اطلس پیدا کرد .

حیوانات عجیب الخلقه , حیوانات عجیب غریب , موجودات عجیب و غریب

قورباغه بنفش هندی » این موجود در طول سال یک یا دو هفته بیشتر بر روی زمین زندگی نمیکند . بیشتر عمر خود را در زیر زمین سپری میکند .

حیوانات عجیب الخلقه , حیوانات عجیب غریب , موجودات عجیب و غریب

نهنگ دریایی قطب شمال » این نهنگ دندانه دار در قطب شمال پیدا شده است، بیش از ۱۰۰۰ سال مردم از گوشت و عاج آن استفاده میکرده اند . نهنگ دریایی قطب شمال، به تغییرات آب و هوایی حساس است .

حیوانات عجیب الخلقه , حیوانات عجیب غریب , موجودات عجیب و غریب

اژدها خاردار » یک سوسمار نادرست 

حیوانات عجیب الخلقه , حیوانات عجیب غریب , موجودات عجیب و غریب

خوک دریایی » در بستر اقیانوس های عمیق زندگی میکنند، در اقیانوس اطلس، آرام و هند،

حیوانات عجیب و غریب دنیا که تاکنون ندیده اید + عکس

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.