اس ام اس های جدید و غمناک احساسی عاشقانه

اس ام اس های جدید و غمناک احساسی عاشقانه

اس ام اس های جدید و غمناک احساسی عاشقانه

اس ام اس های جدید و غمناک احساسی عاشقانه

یادت باشد

به خوابم که آمدى

بیدارم کنى ببوسمت !

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

از تمام بودنی ها

تو همین از آن من باش

که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . .

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری،

اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی

یکی را دوست داشته باشی !

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

آسمان را دوست دارم

زیرا تنها سقفی ست

که زیر آن

با تو زیسته ام . . .

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

 فصل عوض می شود

جای آلو را خرمالو می گیرد

جای دلتنگی را دلتنگی . . .

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

تنهایی

نامِ دیگر پاییز است،

هرچه عمیق تر

برگریزانِ خاطره هات بیشتر . . .

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند

فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

عاشق که باشی

رفتن نمیدانی

میمانی …

سر حرفت میمانی

که گفته بودی

تا ته دنیا کنارش میمانی …

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

زمانی که انسان پیر می شود، از رویاهایش دست می کشد …

این واقعیت ندارد !

بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست می کشد پیر می شود …

متنهای غمگین عاشقانه دلتنگی های عاشقانه تنهایی و دوری

کاش آدم ها

شبیه درخت های خرمالو بودند !

که در پائیز برگ هایشان را

از دست میدهند

ولی عشقشان به ثمر می نشیند

و زیبایی می آفرینند . . .

اس ام اس های جدید و غمناک احساسی عاشقانه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.