سری جدید اس ام اس عاشقانه ۲۰۱۶

سری جدید اس ام اس عاشقانه ۲۰۱۶

من همان قاب تهي خسته و بي تصويرم که براي تو و تصوير دلت مي ميرم

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

با خود عهد بستم بار ديگر که تو را ديدم بگويم از تو دلگيرم ولي باز تو را ديدم و گفتم بي تو مي ميرم

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

دلم را اهني کردم مبادا عاشقت گردم نمي دانستم تو ظالم دل اهن ربايي داري

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

درون قلب من نام تو پيداست زبانت چون گلي خوشرنگ و زيباست مشو غمگين اگر از هم جداييم که بي مهري هميشه کار دنياست

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

زندگي دفتري از خاطره هاست يک نفر در دل خاک يک نفر در دل سنگ يک نفر همسفر سختي هاست يک نفر همدم خوشبختي هاست چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد ما همه همسفريم

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

تا که از جانب معشوق نباشد کششي کوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

کاش مي شد روي قلب سرنوشت لحظه هاي با تو بودن را نوشت

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

يادمان باشد زنگ تفريح دنيا هميشگي نيست ساعت بعد حساب داريم

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

بر سنگ مزارم بنويس اشفته دلي خفته در اين خلوت خاموش او زاده غم بود ز غم هاي جهان گشته فراموش

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

انسانها يک به يک در خاک رفتند يکي شادو يکي غمناک رفتند چون بايد رفت از اين خاک خوشا ان ها که که مثل گل پاک رفتند

سری جدید اس ام اس عاشقانه 2016

 

اگر عشقم حقيره اگر جسمم کويره اگر خالييه دستام اگر هميشه تنهام براي تو عاشق ترين عاشق دنيا

سری جدید اس ام اس عاشقانه ۲۰۱۶

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.