متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان ۹۴

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان ۹۴

Love Roses Wallpaper Valentines Day Holidays

آن روز که آتش محبت افروخت
عاشق روش سوز ز معشوق آموخت
از جانب دوست سر زد این سوز و گداز
تا در نگرفت شمع پروانه نسوخت

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

بیهوده می گشتم
اصلا گم نشده بود
نیمه دیگرم
بلیط من از اول نیم بهاء بوده است !

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

پتروس کجایی !؟ شکافی در چشمهایم پیدا شده
دیر برسی دلم را اشک برده …!

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

داشتنت مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال

یا مثل آن بغلی که عاشقت است و تنهایت نمی گذارد
و یا مثل برگشتن آدمی که سالهای سال منتظر آمدنش بودی ، آی می چسبد !

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

مرا با خیالت تنها نگذار
خیالت اصلا به تو نرفته است
مهربان نیست !
آزارم می دهد
دلم خودت را می خواهد

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

کاش توی این جاده یه تابلو نصب میکردن واسه دلخوشیم

“تو” ، دو کیلومتر !

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

هیچ صدایی گوش خراشتر از صدای پای تو نیست
هنگام رفتن !

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

سخته از بغض گلو درد داشتن

سخته از گریه یه جفت چشم همیشه تر داشتن
سخته تو حسرت یک نگاه موندن
سخته … عشق یک طرفه داشتن

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺍﺑﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﻤﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان 94

دوست داشتن یعنی اینکه :
محبت کنی حتی اگر تحقیر شی
بزرگی کنی حتی اگر کوچیک شی
عشق بورزی حتی اگر محکوم شی

متن های زیبا و عاشقانه سری جدید زمستان ۹۴

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.