فاصله زمانی برای رنگ کردن موی سر

فاصله زمانی برای رنگ کردن موی سر

موها را نباید بیش از هر سه یا ترجیحاً ۴ هفته یک بار توسط رنگ های دائمی رنگ یا دکلره کرد . از آنجا که مو ۸/۰ تا ۱/۲ سانتی متر در ماه رشد میکند . این فاصله زمانی برای حفظ رنگ موی تازه رشد کافی خواهد بود .

فاصله زمانی برای رنگ کردن موی سر

استفاده بیش از حد از رنگ موهای اکسیدانی دائمی و دکلره کردن باعث آسیب دیدن و ترد و شکننده شدن مو میشود، به شکستگی و  از دست رفتن بافت موی می انجامد.

فاصله زمانی برای رنگ کردن موی سر

موها را به فاصله زمانی کم یا با رنگ های خیلی متفاوت از رنگ اصلی مو رنگ نکنید (به ویژه در منزل) و برای این کار از یک فرد حرفه ای کمک بگیرید.

فاصله زمانی برای رنگ کردن موی سر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.