اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

اس ام اس صبح بخیر گفتن | صبح بخیر گفتن زیبا

اس ام اس صبح بخیر گفتن | صبح بخیر گفتن زیبا

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی . بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

صبحا که تو می خوابی/من همیشه بیدارم
تو خواب بد می بینی/من دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحال/من خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبل
پیشاپیش صبحت بخیر

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر
آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر .

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

سلام صبح قشنگت آسمونی/گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

صبح بخیر هستیم ♥
صبح بخیر تمام دل بستگیم♥
صبح بخیرامید فردا ♥
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا ♥

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه

 میفرستم مهربان بر محضر تو یک پیام تا که هم جویای احوالت شوم هم داده باشم یک سلام! صبح روز آدینه ات بخیر و شادی

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
صبح زیبات بخیر

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
صبحت بخیر عزیزم ، برات چایی بریزم؟!
گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!!
خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم)

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی…
صبح نازت بخیر

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند . . .

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش!
سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران
روزت به خیر باد

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام من
به هر چه وبه هر كــــسی كه با سحر
تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی
ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را
سرنگون میکند سلام

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم
و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود .

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام من
به پیچكی كه صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی كران دراز می شود

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
كه در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام اي كهنه عشق من كه ياد تو چه پا برجاست
سلام بر روي ماه تو عزيز دل سلام از ماست

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

اس ام اس های زیبای مخصوص صبح بخیر گفتن عاشقانه
سلام ،
ببخشيد ما داشتيم تو کوچه اس ام اس بازي ميکرديم
يکي از سلاما افتاد تو خونتون ! ميشه پسش بدين !؟؟
ما منتظريم !

اس ام اس صبح بخیر گفتن | صبح بخیر گفتن زیبا

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.