موسیقی موتزارت مصرف سوخت ماشین شما را کاهش می دهد

موسیقی موتزارت مصرف سوخت ماشین شما را کاهش می دهد

موسیقی موتزارت مصرف سوخت ماشین شما را کاهش می دهد

پالاما>>>عکس>>عکس های خفن>>>تاثیر جالب موسیقی بر روی مصرف سوخت خودرو

بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که گوش دادن به موسیقی موتزارت اثرات مفیدی در رشد ذهنی کودکان و همچنین رشد گیاهان دارد ، در مقاله  دکتر فیلیپ رابینسون از موسسه تکنولوژی ماساچوست امده است که مطالعات اخیر نشان داده است که موسیقی موتزارت عملکرد اتومبیل را افزایش می دهد، به طور موثر کاهش مصرف سوخت را در پی دارد .

موسیقی موتزارت مصرف سوخت ماشین شما را کاهش می دهد

 دکتر رابینسون گفت. به نظر می رسد ارتعاشات خاص ایجاد شده توسط موسیقی موتور را نرم تر میکند وباعث کاهش اصطکاک و کاهش مصرف سوخت میشود . تعداد ۴۵۶ وسیله نقلیه در طول این آزمایش، که بیش از ۶ ماه به طول انجامید مورد آزمایش قرار گرفت . دکتر فیلیپ رابینسون می گوید که نتایج به دست آمده، نشان میدهد که یک ارتباط روشن بین موسیقی و مصرف سوخت وسایل نقلیه وجود دارد .

موسیقی موتزارت مصرف سوخت ماشین شما را کاهش می دهد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.