طلاق پس از ۳۲ سال زندگی مشترک بخاطر رنگ پوست همسر

طلاق پس از ۳۲ سال زندگی مشترک بخاطر رنگ پوست همسر

blindman

پالاما>>>عکس>>عکس های خفن>>>جال پل دیویس ۵۹ ساله وقتی که فهمید همسرش لاتویا جانسون از نابینایی او سواستفاده کرده و خود را یک زن سفید پوست قفقازی معرفی کرده است این کار را یک خیانت حساب کرده و تصمیم به طلاق گرفته و میگوید جانسون ریشه خود را ۳۲ سال از من مخفی نگه داشته است او یک دو رگه آفریقایی آمریکایی بوده و من دیگر تمایلی به داشتن زندگی مشترک با او ندارم .

طلاق پس از ۳۲ سال زندگی مشترک بخاطر رنگ پوست همسر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.