خبر تاسف بار درگذشت محمد علی کلی بوکسور

خبر تاسف بار درگذشت محمد علی کلی بوکسور

خبر تاسف بار درگذشت محمد علی کلی بوکسور

پالاما>>>ورزش>>اخبار ورزشی>>>خبر مرگ محمد علی کلی اسطوره بزرگ ورزش مریکا

خبر تاسف بار درگذشت محمد علی کلی بوکسور (2)

محمد علی کلی پس از سال ها رویارویی با بیماری پارکینسون، در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

خبر تاسف بار درگذشت محمد علی کلی بوکسور

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.