مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی

پالاما>>>عروس>>عکس عروس>جدیدترین مدل های کارت عروسی فانتزی و خاص ۲۰۱۶

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (3)

خدا هدیه ای به آدم داد
و مهر حوا را به دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!
در جشن پیوند آسمانیمان، همه فرشته ها دعوت دارند!

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (2)

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (4)

ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را آسان نیاوردم بدست

بارها این کودک احساس من

زیر باران های اشک من نشست

من تو را آسان نیاوردم بدست

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (9)

سخن از پیوند سست دو نام

و هم آغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست

سخن از گیسوی خوشبخت من است

سخن از دستان عاشق ماست

که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم

بر فراز شبها ساخته اند

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (5)

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هرکسی بر حسب فکر گمانی دارد

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (10)

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی

عشق بهانه سبز با هم زیستن بود

و اینک وصال…

بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دستها

رونق بهاری ترین ثانیه های زندگی ما باشید

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (6)

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم

بهای عشق چیست به جز عشق

به هم رسیدن   یعنی آغاز

باهم ماندن   یعنی زندگی

زندگی با عشق    یعنی کامیابی

پایان هر رفتن رسیدن است

و ما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آغاز یک رفتن است

در این آغاز همسفر ما باشید

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی (8)

مدل های ساده و زیبای کارت عروسی + متن کارت عروسی

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.