فضیلت و خواص خواندن سوره قمر + آثار و برکات این سوره

فضیلت و خواص خواندن سوره قمر + آثار و برکات این سوره

فضیلت و خواص خواندن سوره قمر

پالاما>>>مذهبی>>سوره های قرآن>آشنایی با فضیلت های قرائت و خواندن سوره قمر

قمر و نام دیگرش «اقتربت الساعة» پنجاه و چهارمین سوره قرآن است که مکی  و ۵۵ آیه دارد.

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم روایت شده است : هر کس سوره قمر را یک روز در میان قرائت کند در حالی وارد قیامت می شود که صورتش مانند شب چهارده می درخشد و هر کس آن را هر شب قرائت کند بهتر است و در روز قیامت در حالی می آید که چهره اش از سفیدی می درخشد.

ابن عباس از ایشان نقل می کند : قاری سوره قمر در کتاب آسمانی تورات سپید رو نامیده شده است و در روزی که چهره ها سپید یا سیاه می شود چهره قاری آن سپید و نورانی است.

از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده است : هر کس سوره قمر را قرائت کند، خداوند او را در حالی از قبرش خارج می کند که بر شتری از شتران بهشتی سوار شده است

 آثار و برکات سوره قمر

۱) جهت یافتن محبوبیت نزد مردم : هر کس در روز جمعه هنگام ظهر سوره قمر را بنویسد و آن را زیر عمامه خود قرار دهد یا آن را همراه خود قرار دهد در نزد مردم آبرومند و محبوب خواهد بود.

۲) آسان شدن کارهای سخت : اگر در ظهر روز جمعه سوره قمر را بنویسد و با خود همراه داشته باشد به اذن خداوند کارهای سخت بر آنان آسان می شود.

فضیلت و خواص خواندن سوره قمر + آثار و برکات این سوره

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.