سخنان گهربار و احادیث در مورد نظافت و پاکیزگی

سخنان گهربار و احادیث در مورد نظافت و پاکیزگی

گلچین حدیث از امام حسن عسکری علیه السلام

پالاما>>>مذهبی>>احادیث>حدیث در مورد نظافت و بهداشت منزل و افراد جامعه

خودتان را با آب، از بوى بد، كه ديگران را آزار مى دهد بشوييد.

لباس پاكيزه غم و اندوه را مى برد و موجب پاكيزگى نماز است.

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: همانا خداوند، عابد پاکیزه را دوست دارد.

خانه هاى خود را از تار عنكبوت تميز كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى آورد.

هر ميوه اى سمّى دارد، هرگاه ميوه به دستتان رسيد آن را با بشوييد و يا در آب فرو بريد.

گرفتن ناخنها  و کوتاه کردن سبیل و شستن سر با خطمی در هر جمعه جلوگیری از فقر و افزایش روزی است.

  خداو زيباست و زيبايى را دوست دارد،بخشنده است و بخشش را دوست دارد،پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد.

زباله را شب در خانه هاى خود نگه نداريد و آن را در روز به بيرون از خانه منتقل كنيد، زيرا زباله نشيمنگاه شيطان است.

سخنان گهربار و احادیث در مورد نظافت و پاکیزگی

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.