جملات کوتاه و زیبا در مورد دلتنگی

جملات کوتاه و زیبا در مورد دلتنگی

جملات کوتاه و زیبا در مورد دلتنگی

پالاما>>>اس ام اس>>اس ام اس دلتنگی>جملات و متن های فاز سنگین در مورد دلتنگی

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

حــال ِ مــن خــوب است

امــا عــالی می شــوم

وقــتی کــه تــــو

با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی

” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد

امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر

فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم

با یک علامت سوال ؟

و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

شب که میشود

نبودن هایت را زیر بالشتم میگذارم و شجاعتم را زیر سوال میبرم

دوام می آورم تا فردا

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

متنفرم از تمام قهوهـ های تلخــــــــــــــــــــــــــــی

کِه تورا قسمت فالــــــــــــــــــــم نمی کند

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

حوا که بغض کند

حتی خدا هم اگر سیب بیاورد

چیزی بجز آغوش آدم آرامش نمیکند

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهم

دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــــــم

آخــــــــر تــــورا از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

همه ی کارهایت را بخشیدم

جز آن تردید آخر هنگام رفتنت

که هنوز مرا

به برگشتنت امیدوار نگه داشته

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند”

مهم ، نفس هایی ست که با تو

“کوتاه” و بی تو “بلند” کشیده می شود

متن های زیبا در مورد دلتنگی و بی قراری

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است

وقتی تو “یک ثانیه” هم در کنارم نیستی

جملات کوتاه و زیبا در مورد دلتنگی

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.