شخصیت ماه ها

تست جالب خودشناسی از روی رنگ ها

تست جالب خودشناسی از روی رنگ ها

تست جالب خودشناسی از روی رنگ ها پالاما>>>شخصیت شناسی>>شخصیت ماه ها>شخصیت شناسی افراد از روی رنگ شما درون‌ گرا هستید یا برون‌ گرا ؟ ( بیشتر تنهایی را دوست دارید یا ارتباط با دیگران ؟ ) اگر درون‌گرا هستید : برای شما وظایف و کارهای‌‌تان مهم‌تر است یا ارتباطات‌‌تان با دوستان‌ تان؟ اگر بیشتر اوقات اولویت شما کارها و وظایف‌تان است… احتمالا آبی هستید اگر بیشتر اوقات اولویت شما ارتباط‌های‌تان با دوستان است… احت...

ادامه مطلب

خصوصیات متولدین ماه مارس

خصوصیات متولدین ماه مارس

خصوصیات متولدین ماه مارس پالاما>>>شخصیت شناسی>>شخصیت ماه ها>ویژگی های متولدین ماه مارس مرموز مهربان کینه توز قابل اعتماد دمدمی مزاجی شخصیت جذاب خجالتی و محفوظ توجه را دوست دارد سفر را دوست دارد نسبت به دیگران حساس صلح و آرامش را دوست دارد به راحتی خشمگین نمیشود چیزهای خاص را دوست دارد در زمینه موسیقی با استعداد خدمت به دیگران را دوست دارد خواب و خیالبافی را دوست دارد به طور طبیعی صادق، سخاوتمندانه و دلسوز خصوصیات ...

ادامه مطلب

خصوصیات متولدین ماه فوریه

خصوصیات متولدین ماه فوریه

خصوصیات متولدین ماه فوریه پالاما>>>شخصیت شناسی>>شخصیت ماه ها>ویژگی های متولدین ماه فوریه فضول جاه طلب صادق و وفادار باهوش و زرنگ شهامت و سمج اعتماد به نفس پایین آزادی را دوست دارد واقعیت را دوست دارد رمانتیک در داخل خارج نمایش خشم به راحتی عاشق سرگرمی و تفریح پرخاشگری را دوست دارد مصمم برای رسیدن به اهداف راحت شخصیت را تغییر میدهد ساکت و آرام، خجالتی و فروتن دوست نداشتن چیزهای غیر ضروری بیش از حد حساس و به راحتی آ...

ادامه مطلب

خصوصیات متولدین ماه ژانویه

خصوصیات متولدین ماه ژانویه

خصوصیات متولدین ماه ژانویه پالاما>>>شخصیت شناسی>>شخصیت ماه ها>ویژگی های متولدین ماه ژانویه ساده و وفادار زحمتکش است بلند پرواز و جدی انتقاد را دوست دارد آموزش را دوست دارد کودکان را دوست دارد بندبال نقص و ضعف مردم است حساس است و افکار عمیق دارد میداند که چگونه دیگران را شاد کند توانایی برای ابراز عشق و علاقه ندارد نیاز به بهبود توانایی های اجتماعی دارد هوشمند، منظم و سازمان یافته عمل میکند مقاوم در برابر بیماری ها ب...

ادامه مطلب